Doktor Julia – oferta

Diagnostyka i opieka specjalistyczna:

 • ocena rozwoju psychoruchowego: dzieci zdrowych, dzieci z ryzyka okołoporodowego, dzieci przedwcześnie urodzonych
 • wczesna diagnostyka  zaburzeń neurologicznych,ocena stopnia i charakteru zaburzeń neurorozwojowych, opóźnienia w rozwoju (min. metoda Brazeltona, metoda Prehtla, TIMP, ocena kamieni milowych ) z określeniem kwalifikacji do wczesnej rehabilitacji
 • asymetrie ułożeniowe, kręcz szyi
 • wady układu kostno-stawowego
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • wrodzone schorzenia neurologiczne ( np. małogłowie, wady rozwojowe mózgu, przepukliny oponowo-rdzeniowe )
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • zaburzenia w napięciu mięśniowym
 • ocena wady postawy ciała

Terapia:

 • terapia tkanek miękkich w asymetriach ułożeniowych, kręczach szyi
 • masaż niemowlęcia
 • trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci
 • metoda Martemeo – rozwijanie komunikacji i więzi pomiędzy dzieckiem i rodzicami

Przy każdym rodzaju  terapii instruktaż dla rodziców

Poradnictwo:

 • określenie potrzeb w zakresie rehabilitacji – dobór rodzaju terapii w planie bliższym i dalszym
 • dobór sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • prawidłowa pielęgnacja niemowlęcia
 • stymulacja rozwoju zarówno zdrowego jak i zaburzonego dziecka ( rozwijające zabawy, ćwiczenia, dostosowanie środowiska, dobór zabawek itd. )
 • porady w zakresie dobrego i uważnego rodzicielstwa
s

DOKTOR JULIA to specjalistyczny gabinet rehabilitacji medycznej, zakres wizyt nie obejmuje konsultacji z powodu chorób infekcyjnych u dzieci.