Doktor Julia – certyfikaty

Certyfikaty Diagnostyczne

Certyfikaty Terapeutyczne

Certyfikaty potwierdzające kształcenie w leczeniu dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

Wady postawy

Certyfikaty diagnostyczne

 1. Badanie niemowląt Skalą Oceny Zachowania Noworodka wg Brazeltona – Warszawa 2016 – link
 2. Advanced Training Course on Prechtl’s Method on the Qualitative Assessment of General Movements – Warszawa 2015 – link
 3. Basic training Course on Prechtl’s Method on the Qualitative Assessment of General Movements – Warszawa 2007
 4. The Test of Infant Motor Performance From Research to Practice -TIMP – Warszawa 2007 – link
 5. Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty – Wrocław 1998
 6. Wczesna diagnostyka neurokinezjologiczna uszkodzeń układu nerwowego u dzieci Wrocław 1995
 7. Praktyczne szkolenie z zakresu wczesnej neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego – Kielce 1995

Certyfikaty terapeutyczne

 1. Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda Zukunft-Huber – Wrocław 2018 – link
 2. Marte Meo – Therapist/Co.. Trainer as M.D. – authorised Marte Meo training program – Marte Meo International, Central Office – Opole 2017 – link
 3. Marte Meo Practitioner as Arzt – authorised Marte Meo training program – Marte Meo International, Central Office – Opole 2016
 4. Terapia tkanek miękkich w pediatrii – Wrocław 2016
 5. Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi – Katowice 2010
 6. Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno – motorycznymi, zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego – Katowice 2009

Certyfikaty potwierdzające kształcenie w leczeniu dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

 1. Interdyscyplinarne leczenie dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym – Rzeszów 2019
 2. Hemiplegia a diplegia – różnice w podejściu terapeutycznym, zaopatrzeniu ortopedycznym we wczesnych etapach rozwoju – Łódź 2019
 3. Strategie terapeutyczne i ocena funkcjonalna dziecka przedwcześnie urodzonego – Łódź 2019
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 2-6 lat. Rozwój kontroli motorycznej i kontroli postawy z wykorzystaniem podstawowych technik stosowanych w rehabilitacji pediatrycznej – Łódź 2018
 5. Pozycjonowanie pacjenta z zaburzeniami neurologicznymi. Koncepcja 24/7 – Korfantów 2018 – link
 6. Wykorzystanie analizy chodu do diagnostyki pacjentów z MPD oraz projektowania zaopatrzenia ortotycznego – Wrocław 2018
 7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1 -4 lat. Ewaluacja zaburzeń rozwojowych – przyczyny kliniczne i strategie terapeutyczne – Łódź 2017
 8. Postawa wobec osoby z autyzmem kluczem do skutecznej pracy i radzenia sobie z trudnym Zachowaniem – Opole 2017
 9. Towarzyszenie rodzinie z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju zgodnie z koncepcją ICF – Kraków 2016 – link
 10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 0-3 lat – Łódź 2016
 11. Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka – nowe trendy w diagnostyce i terapii – Wrocław 2016
 12. Improving the functioning of children with cerebral palsy in everyday life – Free University Medical Centre, Amsterdam – Lublin 2014
 13. Od objawu do rozpoznania w neurologii dziecięcej – Poznań 2014
 14. Recent Development in the Multidisciplinary Treatment if children with Cerebral Palsy – Free University Medical Centre, Amsterdam Warszawa 2013
 15. Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja. Wrodzone zaburzenia układu nerwowego – Wrocław 2013
 16. Multidisciplinary Treatment if children with Cerebral Palsy, functional strenght training and orthotics – Free University Medical Centre, Amsterdam Warszawa 2012
 17. Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego – Wrocław 2010
 18. Najczęstsze zaburzenia rozwojowe dzieci z punktu widzenia lekarza praktyka pod kątem potrzeb rehabilitacyjnych i edukacyjnych – Wrocław 2010
 19. Mózgowe porażenie dziecięce: standardy I kontrowersje – Kielce 2008
 20. Postępy w terapii mózgowego porażenia dziecięcego – Free University Medical Centre, Amsterdam – Warszawa 2008
 21. New Development in the Treatment of Cerebral Palsy – Free University Medical Centre, Amsterdam – Rzeszów 2008 – link
 22. Wybrane problem neurologii dziecięcej – Opole 2008
 23. Metody diagnostyki i terapii zaburzeń okresu dzieciństwa i dojrzewania – Wrocław 2007
 24. Zintegrowane usprawnianie dzieci z MPD w systemie Nauczania Kierowanego – Lublin 2007
 25. Możliwości diagnostyki i terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w pierwszym roku życia oraz wsparcia ich rodzin – Lublin 2006
 26. Możliwości terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w wieku od 1 do 6 roku życia i wsparcia ich rodzin – Zamość 2006
 27. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a problemy wieku dziecięcego – Opole 2004
 28. Diagnostyka i rehabilitacja dzieci ryzyka – Wrocław 2003
 29. Zasady rehabilitacji osób z następstwami uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego – Lublin 2003
 30. Wybrane zagadnienia z patologii neurorozwojowej dzieci z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego od 0 do 5 roku życia w świetle metody NDT-Bobath – Opole 2001 – link
 31. Profilaktyka i rehabilitacja w mózgowym porażeniu dziecięcym – Wrocław 2000

Wady postawy

 1. Aktualna wiedza i podejście do zachowawczego leczenia skoliozy, metoda FITS – Wrocław 2019 – link
 2. Zastosowanie gorsetów ortopedycznych w leczeniu skolioz – nowoczesne metody projektowania – specjalistyczny kurs certyfikujący – Korfantów 2018
 3. Staw skokowy i stopa – diagnostyka, terapia, zaopatrzenie ortopedyczne – Opole 2012
 4. Wady postawy ciała – profilaktyka, diagnostyka i leczenie – Opole 2007
 5. Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą Mc Kenziego – kurs A, B, C – Wrocław 2004-2005 – link
 6. Współczesne kierunki protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia – Warszawa 2004
 7. Zaburzenia statyki ciała u dzieci i młodzieży – Lublin 2003