Doktor Julia – zaopatrzenie ortopedyczne

Zaopatrzenie ortopedyczne

Zaopatrzenie ortopedyczne zlecane w ramach specjalistycznej prywatnej praktyki lekarskiej jest refundowane przez NFZ.
Wystawiany jest odpowiedni wniosek w systemie elektronicznym NFZ i na tej podstawie w zależności od rodzaju zaopatrzenia refundacja jest pełna lub do wysokości limitu.
Potrzeby w zakresie zaopatrzenia ustalane są na wizycie lekarskiej.

Optymalne funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami neurologiczno-ortopedycznymi zapewnia odpowiednie do ich możliwości zaopatrzenie:

  • sprzęt do pozycjonowania: pionizator, specjalne siedzisko ortopedyczne lub urządzenie wielofunkcyjne, które zawiera w sobie obie te funkcje.
  • zaopatrzenie do przemieszczania się: specjalny wózek, pionizator dynamiczny, specjalny chodzik
  • ortezy umożliwiające prawidłowe, liniowe ustawienie stawów w kończynach dolnych (ortezy wysokie HKAFO, KAFO, krótsze AFO, GRAFO, DAFO)
  • obuwie ortopedyczne
  • protezy kończyn górnych i dolnych
  • ortezy na kończyny górne

W przypadku wad postawy:

  • gorsety korekcyjne stosowane w skrzywieniach kręgosłupa (skoliozy, hiperkifozy)

Zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny refundowany jest przez NFZ w całości lub do wysokości limitu.
Niestety często koszt wysokospecjalistycznego sprzętu nie mieści się się w limicie ustalonym przez NFZ i wówczas różnicę kwoty muszą pokryć rodzice. Natomiast, jeżeli dziecko posiada Orzeczenie o Niepełnosprawności, wówczas można starać się o dofinansowanie brakującej kwoty z PCPR lub PFRON.
Do orzeczenia o niepełnosprawności wymagane jest „Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności”. Odpowiednie zaświadczenie wystawiane jest na wizycie lekarskiej.

Doktor Julia

O uważnym rodzicielstwie, rozwoju dziecka
i skutecznej terapii.

Jestem lekarzem pediatrą, specjalistą rehabilitacji medycznej. Prowadząc własną specjalistyczną praktykę lekarską, wykorzystuję swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie, aby jak najlepiej pomagać dzieciom i ich rodzicom.

Julia Kania

Lekarka i założycielka serwisu Doktor Julia

Doktor Julia