Doktor Julia – informacje związane z COVID-19

COVID-19 to choroba wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Najczęstsze objawy to gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem. Towarzyszy temu ogólne zmęczenie. Niektórzy Pacjenci mogą mieć katar, ból gardła, mięśni lub biegunkę. Objawy te są zwykle łagodne i rozwijają się stopniowo. U większości pacjentów (około 80%) choroba przebiega bez konieczności specjalistycznego leczenia.

Jeżeli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu a w ostatnich 14 dniach wróciłeś z zagranicy lub miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną, powinieneś postępować zgodnie z procedurami Głównego Inspektora Sanitarnego, konieczne powiadom telefoniczne stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Należy unikać korzystania z transportu publicznego.
Mając na uwadze bezpieczeństwo medyczne, zalecamy wszystkim Pacjentom stosowanie standardowych środków ochrony, rutynowo wykorzystywanych w sezonie infekcyjnym jak maseczka, jednorazowe rękawiczki, środki do dezynfekcji, częste mycie rąk.

Jeżeli powyżej opisane objawy mogą chociaż w części dotyczyć Ciebie lub Twoich bliskich, odwołaj wizytę i przełóż na inny termin.

Dziękuję za zrozumienie istniejących ograniczeń.