Ważne informacje przed wizytą lekarską

  1. W sytuacji, kiedy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic/opiekun, proszę o wzięcie ze sobą aktu urodzenia dziecka.
  2. Jeżeli dziecko ma zaplanowane szczepienie, proszę o umówienie wizyty co najmniej 3 dni po szczepieniu.
  3. W przypadku wizyty z dzieckiem do 12 miesiąca życia, proszę o zabranie ze sobą dodatkowej pieluszki lub podkładu.
  4. W przypadku choroby infekcyjnej u dziecka lub rodzica proszę o odwołanie wizyty i zaplanowanie jej, jak dziecko lub rodzic będą już zdrowi.

Dodatkowe informacje związane z COVID-19

  1. Przed wejściem do gabinetu proszę o zdezynfekowanie rąk, zarówno dziecka jak i rodziców, płynem odkażającym znajdującym się w poczekalni.
  2. Na czas wizyty rodzice/opiekunowie oraz dzieci powyżej 4 roku życia, zobowiązani są do założenia maseczki ochronnej lub przyłbicy.
  3. W przypadku następujących objawów: złe samopoczucie, katar, kaszel, duszność, podwyższona temperatura, bóle mięśni zarówno u dziecka jak i rodziców, proszę o odwołanie wizyty.
  4. W przypadku, gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie, również proszę o przełożenie wizyty na dalszy termin.

Jesteś już pacjentem Doktor Julii?
Chcesz zostać nowym pacjentem?

DOKTOR JULIA to specjalistyczny gabinet rehabilitacji medycznej,
zakres wizyt nie obejmuje konsultacji z powodu chorób infekcyjnych u dzieci.